Rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Food For Life
Krista Höfgen
Kirchbergstrasse 4a
83607 Holzkirchen
Saksa
Puh. +49-151-21401463

Rekisteriasioista vastaa

Krista Höfgen
krista.hoefgen@gmail.com
Puh. +49-151-21401463

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisteritietoja käytetään tilausten toimittamiseen sekä asiakassuhteen hoitoon ja ylläpitoon. Tietoja voidaan käyttää myös asiakastiedottamiseen sekä suoramarkkinointiin jos asiakas on antanut siihen erityisen suostumuksensa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri pitää sisällään seuraavat asiakastiedot:

Etu-, ja sukunimi
Toimitusosoite
Sähköpostiosoite
Suotumus suoramarkkinointiin
Puhelinnumero
Asiakkaan tilaukset ja tilaustiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakastiedot saadaan asiakkaalta itseltään, seuraavissa tilanteissa:
Asiakas tilaa tuotteen tai uutiskirjeen
Asiakas luo asiakastilin
Asiakkaan päivittäessä asiakastietojaan

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Henkilötietoja ei missään vaiheessa luovuteta asiakkaan ulkopuoliselle tahoille ilman henkilötietoja jättäneen osapuolen suostumusta. Muutoin voimme luovuttaa henkilötietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin henkilötietoja säilytetään tietokannoissa, jotka ovat suojattuja asianmukaisilla salauksilla. Palvelimet sijaitsevat valvotussa ja lukitussa ympäristössä.Palvelinten sekä henkilötietojen käyttöoikeudet ovat rajattu käyttöoikeuksilla. Käyttöoikeudet omaavat vain asiakaspaveluhenkilökunta ja ainoastaan niin kauan, kun toimivat kyseisissä työtehtävissä.

Tarkastus- ja muokkausoikeus

Asiakkaalla on mahdollisuus tarkastella sekä muokata omia tietojaan verkkokaupan käyttötunnuksilla.
Rekisteröidyllä on myös oikeus tarkastaa tiedot suoraan rekisteriasioista vastaavalta henkilöltä, jolloin pyyntö tulee esittää kirjallisena ja henkilöllisyys tulee todistaa ajokortin tai muun henkilöllisyystodistuksen jäljennöksellä.