Aminas

Aminas® on kuivatuista kasveista valmistettua jauhetta. Aminaksen ainutlaatuinen koostumus aiheuttaa kehossa voimakkaan aineen-vaihduntareaktion, jonka uskotaan vaikuttavan aivoperäisen serotoniinin muodostumiseen.

Keuhkoissa ja ruoansulatuselimistössä tuotetaan 100 kertaa enemmän serotoniinia kuin aivoissa. Tämä kehon serotoniini ei kuitenkaan pääse aivojen suojamekanismin läpi aivoihin, vaan aivojen pitää tuottaa se itse. Aivot muodostavat serotoniinia tryptofaani-aminohaposta. Jotta tämä aminohappo pääsisi aivoihin muodostamaan serotoniinia, sen pitää läpäistä ns. veri-aivoeste. Tryptofaani on kooltaan iso aminohappo ja se joutuu kilpailemaan muiden aminohappojen kanssa aivoihin pääsystä. Näin vain hyvin pieni osa tryptofaanista pääsee aivoihin.

orange-tree

Aminas nautitaan aina tyhjään vatsaan. Näin tryptofaanin ei tarvitse kilpailla muiden aminohappojen kanssa. Vatsan ollessa tyhjä vatsaportti ei ole aktiivinen ja päästää läpi kaiken nestemäisen sekä partikkelit, jotka ovat pienempiä kuin 3 mm. Nesteen kanssa nautittuna Aminas leviää nopeasti ohutsuolen laajalle pinnalle ja saa aikaan voimakkaan aineenvaihduntareaktion. Tämän reaktion aiheuttaa Aminaksen ainutlaatuinen koostumus: hyvin hienoksi jauhettu, kuivattu raakaravinto sisältää toimintakykyisiä entsyymejä ja valkuaisaineita, joita tarvitaan muiden entsyymien, ”bio-katalysaattoreiden” rakentamiseksi.

Tämä aineenvaihduntareaktio lähettää signaalin aivojen ruokahalunsäätökeskukseen, minkä uskotaan olevan edellytys aivoperäisen serotoniinin tuottamiselle.

Huom.: Elintarvikkeiden pakkausmerkinnöissä, esillepanossa tai mainonnassa käytettäviä ravitsemus- ja terveysväitteitä säätelee Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1924/2006 elintarvikkeita koskevista ravitsemus- ja terveysväitteistä (= väiteasetus). Terveysväitteen käyttäminen on kiellettyä, jos sitä ei ole hyväksytty ja sisällytetty 13 ja 14 artiklassa tarkoitettuihin hyväksyttyjen väitteiden luetteloihin. Aminaksen vaikutusta aivoperäisen serotoniinin tuottamiseen ei ole todettu virallisten tieteellisten tutkimusten kautta. Terveysväitteet perustuvat käyttäjien omiin kokemuksiin ja Aminaksen kehittäjän (Aminas GmbH Saksassa) yli 10 vuotta kestäneisiin tutkimuksiin.